Wydział Nauk Biologicznych

30-lecie kierunku biologia (logo)

o jednostce

Wydział Nauk Biologicznych to jeden z dziewięciu wydziałów w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Kadrę Wydziału Nauk Biologicznych stanowi 67 pracowników, w tym 48 zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych, 6 z tytułem profesora i 13 ze stopniem doktora habilitowanego. Na Wydziale Nauk Biologicznych prowadzone są 3 kierunki studiów biologia, biotechnologia oraz ochrona środowiska.

Pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych firmują posiadane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Kontakt

Sekretariat:

Beata Miklaszewska, e-mail: b.miklaszewska@ukw.edu.pl 
Anna Langowska, e-mail: a.lang@ukw.edu.pl
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120, e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Adres do korespondencji:
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz