Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową w Kolegium III w roku akad. 2019/2020

Dyrektor Kolegium III ogłasza konkurs w roku akademickim 2019/2020 w kategorii: wyróżnienie na Najlepszą Pracę Dyplomową w Kolegium III.