Wydział Nauk Biologicznych

Funkcjonowanie sekretariatu Wydziału

Sekretariat Dziekana WNB prowadzi codzienne dyżury w godzinach 9:00-13:00(w dniach 18 - 27 marca 2020 r.).

Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie. Dokumenty należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez Kancelarię UKW.