Wydział Nauk Biologicznych

Dyplom JM Rektora dla dra hab. Artura Dzialuka, prof. uczelni Dyplom JM Rektora dla dra hab. Artura Dzialuka, prof. uczelni

Dyplom JM Rektora dla dra hab. Artura Dzialuka, prof. uczelni

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył 14 maja 2020 roku dyplomy za wynalazki o wysokim potencjale komercjalizacyjnym.

Dyplomem JM Rektora uhonorowany został  dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni z Katedry Genetyki, Wydziału Nauk Biologicznych za Technologię identyfikacji odmian ziemniaka na podstawie analiz DNA izolowanego z frytek.