Wydział Nauk Biologicznych

Spotkania z opiekunami I roku

Spotkanie organizacyjne z opiekunami poszczególnych kierunków odbędzie się dnia 19 października 2020 roku, według następującego harmonogramu:

kierunek Biologia, I stopnia – godz. 12.45 – 14.15; sala 116, 1 piętro, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun  dr hab. Barbara Waldon – Rudzionek z Katedry Biologii Środowiska WNB

kierunek Biologia, II stopnia – godz. 11.00 – 12.30; sala 116, 1 piętro, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun  dr Lucyna Twerd z Katedry Biologii Środowiska WNB;

kierunek Biotechnologia, I stopnia – godz. 10.00 - 11.00; sala 30, wysoki parter, w budynku przy al. Powstańców Wielkopolskich 10. Opiekun  dr Magdalena Trojankiewicz z Katedry Genetyki WNB;

kierunek Biotechnologia, II stopnia – godz. 10.00 – 11.00; sala 2, wysoki parter, w budynku przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 12. Opiekun  dr Beata Koim – Puchowska z Katedry Biotechnologii WNB;

kierunek Ochrona Środowiska, Istopnia – godz. 11.00 – 12.30; sala 3, wysoki parter, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun  dr inż. Magdalena Kulczyk – Skrzeszewska z Katedry Biologii Środowiska WNB;

kierunek Ochrona Środowiska, II stopnia – godz. 9.15 – 10.45; sala 116, 1 piętro, w budynku przy al. Ossolińskich 12. Opiekun  dr inż. Małgorzata Mazur z Katedry Biologii Ewolucyjnej WNB.