Wydział Nauk Biologicznych

Ostatnie pożegnanie prof. dr hab. Zofii Szyfter

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. prof. dr hab. Zofii Szyfter

wybitnej specjalistki w zakresie cytologii i histologii zwierząt, wieloletniego, zasłużonego pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cenionego wychowawcy kadry naukowej i wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom zmarłej
wyrazy szczerego żalu i współczucia składają 

Władze Dziekańskie wraz ze społecznością akademicką
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy