Wydział Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału, dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni z nagrodą naukową

Prof. dr hab. Jacek Woźny, JM Rektor UKW wręczył nagrody za osiągnięcia naukowe pierwszego stopnia. Otrzymało je sześcioro pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego:

  • dr hab. Helena Ostrowicka, prof. uczelni;
  • dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni;
  • prof. dr hab. Sławomir Czarnecki;
  • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. uczelni;
  • dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. uczelni;
  • dr hab. Wiesław Urbaniak, prof. uczelni.

Prof. Helena Ostrowicka otrzymała również nagrodę za uzyskanie projektu badawczego.

Ponadto, pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych zostali uhonorowani nagrodami II i III stopnia. Nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymał dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni.

Nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

  • prof. dr hab. inż. Jan Grajewski,
  • dr Elżbieta Sandurska,
  • dr Dawid Mikulski.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!