Wydział Nauk Biologicznych

Funkcjonowanie sekretariatu Dziekana Wydziału

Sekretariat Dziekana WNB
al. Ossolińskich 12
85-093 Bydgoszcz
tel. 52 360 83 91

e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl
b.miklaszewska@ukw.edu.pl
a.lang@ukw.edu.pl

Sekretariat  czynny jest codziennie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 do 15:15.

Korespondencję papierową należy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii Głównej UKW.

W sytuacjach wyjątkowych, lub ewentualnej całkowitej pracy zdalnej pracowników Sekretariatu, możliwy jest także kontakt przez platformę Microsoft Teams:

anna.langowska@ukwbydgoszcz.onmicrosoft.com
beata.miklaszewska@ukwbydgoszcz.onmicrosoft.com