Wydział Nauk Biologicznych

Prof. Jarosław Burczyk w rankingu naukowców PLOS Biology

Prof. dr hab. Jarosław Burczyk z Wydziału Nauk Biologicznych, prof. dr hab. Yuriy Zorenko z Instytutu Fizyki i prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz z Instytuti Inżynierii Materiałowej znaleźli się na światowej liście 2% najlepszych naukowców. Lista została utworzona przez Uniwersytet Stanford i opublikowana 16 października 2020 r. w czasopiśmie PLOS.

Czasopismo PLOS Biology było pierwszą inicjatywą wydawniczą organizacji non-profit Public Library of Science (PLOS), która zajmuje się publikacją treści naukowych na zasadzie otwartego dostępu. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą biologię z uwzględnieniem tematyki na pograniczu biologii, chemii, medycyny i matematyki.

Baza danych obejmuje prawie 160 tys. badaczy. Do obliczeń brany pod uwagę był dorobek naukowy z całego życia do 2019 r. Ranking powstał na podstawie złożonego algorytmu, obejmującego m.in. indeks Hirscha.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!