Wydział Nauk Biologicznych

Katedra Genetyki - grant na prace przedwdrożeniowe

Dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni (Katedra Genetyki) uzyskał grant na realizację projektu: „Technologia detekcji komponentów wieprzowych na potrzeby producentów żywności HALAL”.

W ramach projektu opracowana zostanie czuła technologia analiz DNA służąca do wykrywania śladów mięsa wieprzowego oraz oceny ryzyka występowania zanieczyszczenia wieprzowiną gotowego produktu drobiowego wytworzonego zgodnie ze standardami prawa żywieniowego obowiązującego wyznawców religii muzułmańskiej.

Celem grantów przedwdrożeniowych finansowanych przez konsorcjum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości UKW spółka z o.o. jest wsparcie pracowników UKW w promowaniu i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych. Dzięki podniesieniu poziomu gotowości wdrożeniowej (TRL) możliwe będzie zacieśnienie współpracy środowiska naukowego Wydziału Nauk Biologicznych UKW z otoczeniem gospodarczym.  W tym celu, prof. Dzialuk nawiązał współpracę z Przedsiębiorstwem  Drobiarskim „DROBEX” Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy.

Więcej na temat przyznanych grantów przedwdrożeniowych znajduje się na stronie Centrum Transferu Technologii i Informacji.