Wydział Nauk Biologicznych

Ostatnie pożegnanie dr Bolesława Osińskiego

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. dr Bolesława Osińskiego

doktora nauk rolniczych, wieloletniego kierownika Ogrodu Botanicznego IHAR w Bydgoszczy

śp. dr Bolesław Osiński na czarno-białej fotografii

Rodzinie, Współpracownikom i Przyjaciołom zmarłego
wyrazy szczerego żalu i współczucia składają 

Władze Dziekańskie wraz ze społecznością akademicką
Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

Ś.p. Bolesław Osiński, jesze w trakcie studiów, w marcu 1951 roku, rozpoczął pracę w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) przy ul. J. U. Niemcewicza w Bydgoszczy (w latach 1930-1946 Szkolny Ogród Botaniczny, 1946-1951 Miejski Ogród Botaniczny), gdzie prowadził dział nasiennictwa i systematyki roślin. W latach 1961-1969 pracował w Bydgoskich Zakładach Zielarskich HERBAPOL, a od 1971 roku rozpoczął ponownie pracę w IHAR w Bydgoszczy, na stanowisku kierownika Ogrodu Botanicznego. W tym samym roku podjął się opracowania założeń metodycznych do realizacji tematyki badawczej związanej z gromadzeniem i oceną ekotypów traw, w aspekcie ochrony zasobów genowych i wykorzystania ich w hodowli nowych odmian.

Ś.p. Bolesław Osiński przeszedł na emeryturę w maju 1991 r. i poświęcił się pszczelarstwu, które było Jego pasją - zmarł 8 kwietnia 2021 roku w wieku 95 lat.

(tekst opracowano na podstawie biogramu autorstwa dr inż. Włodzimierza Majtkowskiego, IHAR Bydgoszcz; wykorzystano fotografię ze zbiorów prywatnych córki ś.p. Bolesława Osińskiego, Pani Marii Malinowskiej)