Wydział Nauk Biologicznych

Powołanie Kapituły Medalu Casimirus Magnus

8 czerwca 2021 r. w Sali Senatu UKW odbyło się spotkanie nowo powołanej Kapituły Medalu Casimirus Magnus UKW w Bydgoszczy. JM Rektor, prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył powołania na kadencję 2020-2024 Członkom Komisji, a zostali nimi:

  • prof. dr hab. Bernard Mendlik - Przewodniczący Kapituły,
  • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni - Sekretarz Kapituły,
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek – członek,
  • dr hab. Piotr Kostyło, prof. uczelni - członek,
  • dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek prof. uczelni – członek,
  • dr hab. Zbigniew Podgórski prof. uczelni – członek.

Kapituła przyznaje Medal Honorowy UKW Casimirus Magnus, który stanowi wyróżnienie dla osób, instytucji oraz organizacji społecznych szczególnie zasłużonych dla rozwoju i promowania Uniwersytetu w kraju i zagranicą.

Medal Casimirus Magnus (srebrny medal z wytłoczonym wizerunkiem brodatego Króla Kazimierza Wielkiego)