Wydział Nauk Biologicznych

Udział pracowników KFiT w zgłoszeniu patentowym

Decyzją z dnia 11.01.2022r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpatrzeniu zgłoszenia oznaczonego numerem P.430001 dokonanego w dniu 22.05.2019 udzielił na rzecz Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy patentu na wynalazek pt: „Sposób aktywizacji mieszanki liofilizowanych acidofilnych bakterii kwasu mlekowego przeznaczonych do niskotemperaturowej dekontaminacji ochratoksyny A w krwi spożywczej”, którego wykonawcami są dr Agnieszka Grzelakowska, dr inż. Magdalena Banach-Szott z Politechniki Bydgoskiej oraz pracownicy Katedry Fizjologii i Toksykologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jan Grajewski i dr hab. Magdalena Twarużek prof. uczelni.

Informacje na temat uzyskanego patentu na stronie Urzędu Patentowego RP