Wydział Nauk Biologicznych

Historia Wydziału

Wydział Nauk Biologicznych to jeden z dziewięciu wydziałów w strukturze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział powstał w wyniku podziału wcześniej istniejącego Wydziału Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, w skład którego wchodził od początków lat 80-tych XX wieku. Utworzono dwa odrębne wydziały: Wydział Nauk Przyrodniczych oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (Zarządzenie Nr 22 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Zmiany organizacyjne podyktowane były rozwojem instytutów zajmujących się naukami przyrodniczymi. Decyzja ta nadała jednostkom tworzącym WNP odrębność, umożliwiła swobodne działanie i ułatwiła dynamiczny rozwój Wydziału. W roku 2012 z dotychczasowych struktur Wydziału Nauk Przyrodniczych decyzją Rektora UKW (Zarządzenie Nr 1/2011/2012 z dnia 3 października 2011) roku utworzono Wydział Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki poprzez wyłączenie Instytutu Geografii oraz Instytutu Kultury Fizycznej. Do roku akademickiego 2018/2019 w strukturze Wydziału funkcjonowały 3 jednostki: Instytut Biologii Eksperymentalnej, Instytut Biologii Środowiska oraz Wydziałowa Katedra Biologii Ewolucyjnej. Od roku akademickiego 2019/2020 dotychczasowy Wydział Nauk Przyrodniczych przekształcono w Wydział Nauk Biologicznych.

Aktualnie w skład WNB wchodzą następujące jednostki:

 • Katedra Biologii Ewolucyjnej,
 • Katedra Biologii Środowiska,
 • Katedra Biochemii i Biologii Komórki,
 • Katedra Biotechnologii,
 • Katedra Fizjologii i Toksykologii,
 • Katedra Genetyki,
 • Katedra Hydrobiologii,
 • Katedra Mikrobiologii i Immunobiologii,
 • Ogród Botaniczny.

Kadrę Wydziału Nauk Biologicznych stanowi 67 pracowników, w tym 48 zatrudnionych na stanowiskach badawczo-dydaktycznych, badawczych i dydaktycznych, 6 z tytułem profesora i 13 ze stopniem doktora habilitowanego. Na Wydziale Nauk Biologicznych prowadzone są 3 kierunki studiów:

 •  biologia - (od 1993r.) - studia pierwszego i drugiego stopnia,
 • biotechnologia - studia pierwszego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 17 z dn. 09.01.2007, Uchwała Senatu UKW nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) oraz drugiego stopnia (Uchwała Rady WNP Nr 53/2013/2014 z dn. 11.03.2014, Uchwała Senatu UKW Nr 85/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r.),
 • ochrona środowiska - (Uchwała Rady WNP Nr 14 z dn. 07.02.2006, Uchwała Senatu UKW Nr 8b z dn. 28.03.2006, Uchwała Rady WNP Nr 15 z dn. 09.01. 2007, Uchwała Senatu UKW Nr 57/2006/2007 z dn. 29.05.2007) - studia pierwszego stopnia.

Pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych firmują posiadane przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.