Wydział Nauk Biologicznych

Komisje Wydziału Nauk Biologicznych

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry

Przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni

Członkowie:

 • dr Renata Hoffmann, Prodziekan ds. Kształcenia WNB,
 • prof. dr hab. Joanna Moraczewska,
 • prof. dr hab. inż. Jan Grajewski,
 • dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni.

Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni – Dziekan WNB

Członkowie:

 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek,
 • dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni,
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni,
 • dr Łukasz Kubera.

Komisja Wydawnicza

Przewodniczący: prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek

Członkowie:

 • dr hab. Ewa Dembowska, prof. uczelni,
 • dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. uczelni,
 • dr Lucyna Twerd,
 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek.