Wydział Nauk Biologicznych

Kontakt

Sekretariat:

Beata Miklaszewska, e-mail: b.miklaszewska@ukw.edu.pl 
Anna Langowska, e-mail: a.lang@ukw.edu.pl 
Daria Kowalska, e-mail: darkow@ukw.edu.pl 
tel. 52 360 83 91, 52 34 19 000 w. 120, e-mail: sekretariat.wnb@ukw.edu.pl

Adres do korespondencji:
ul. J.K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz