Wydział Nauk Biologicznych

opiekunowie roczników

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
OPIEKUNOWIE POSZCZEGÓLNYCH ROCZNIKÓW
W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

STUDIA STACJONARNE

BIOLOGIA - Studia I stopnia

I Rok – dr Elżbieta Sandurska
(Katedra Genetyki, ul Powstańców Wielkopolskich 10, tel. 52 37679 20)

II Rok - mgr Iwona Ałtyn
(Katedra Fizjologii i Toksykologii, ul. Chodkiewicz 30, tel. 52 3419 181)

III Rok – dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek
(Katedra Biologii Środowiska, al. Ossolińskich 12, tel. 52 3419000 wew. 126)

OCHRONA ŚRODOWISKA - Studia I stopnia

II Rok – dr Anna Frymark-Szymkowiak
(Katedra Biologii Środowiska, al. Ossolińskich 12, tel. 52 34 19 000, wew. 118)

III Rok – dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska
(Katedra Biologii Środowiska, al. Ossolińskich 12, tel. 52 34 19 000, wew. 118)

OCHRONA ŚRODOWISKA - Studia II stopnia

II Rok - dr Katarzyna Faleńczyk-Koziróg
(Katedra Biologii Ewolucyjnej al. Ossolińskich 12, tel. 52 322 33 30)

BIOTECHNOLOGIA - Studia I stopnia

I Rok – dr inż. Małgorzata Sutkowy
(Katedra Biotechnologii, Al. Poniatowskiego 12, tel. 52 32 59 217)

II Rok - dr Małgorzata Siatkowska (Śliwinska)
(Katedra Biochemii i Biologii komórki, Al. Poniatowskiego 12, tel. 52 32 59 221)

III Rok - dr Magdalena Trojankiewicz
(Katedra Genetyki, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, tel. 52 76 79 20)

BIOTECHNOLOGIA - Studia II stopnia

II Rok - dr Marta Małecka - Adamowicz
(Katedra Mikrobiologii i Immunobiologii, ul. Powstańców Wielkopolskich 10,
tel. 52 376 79 25).

STUDIA NIESTACJONARNE

BIOLOGIA - Studia I stopnia

II Rok – mgr Iwona Ałtyn
(Katedra Fizjologii i Toksykologii, ul. Chodkiewicz 30, tel. 52 34 19 181)

OCHRONA ŚRODOWISKA - Studia I stopnia

II Rok – dr Anna Frymark-Szymkowiak
(Katedra Biologii Środowiska, Al. Ossolińskich 12, tel. 34-19-000 wew. 118)

BIOTECHNOLOGIA - Studia I stopnia

II Rok - dr Małgorzata Siatkowska (Śliwinska)
(Katedra Biochemii i Biologii komórki, Al. Poniatowskiego 12, tel. 52 32 59 221)