Wydział Nauk Biologicznych

Olimpiada Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej

Szanowni Uczestnicy II etapu oraz Opiekunowie merytoryczni,

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem sesji posterowej Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej, dostępnym w załączniku. Znajdują się w nim wszelkie terminy, wymagania oraz tematy związane z przygotowaniem plakatów. Plakaty należy przygotować i przesłać do dnia 3 marca 2023 za pomocą formularza.

Przypominamy, że decyzją Komitetu organizacyjnego zmianie uległa forma przeprowadzenia II etapu Olimpiady ze stacjonarnej na formę zdalną. II etap zaplanowany na dzień 10 marca 2023 odbędzie się na platformie Testportal, a wszystkie szczegóły zostaną przesłane Opiekunom merytorycznym w wiadomościach mailowych. Prosimy opiekunów merytorycznych o regularne sprawdzanie poczty.

O Olimpiadzie

Zapraszamy Uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Fundację na Rzecz Edukacji i Nauki im. Anny Wazówny. W roku 2023 odbędzie się druga edycja Olimpiady.

Olimpiada Wiedzy Biologicznej i Ekologicznej jest nową inicjatywą edukacyjną, łączącą zagadnienia z zakresu biologii i ekologii. Olimpiada kierowana jest do uczniów szkół średnich, aby zachęcić do nauki przedmiotów przyrodniczych, a tym samym pokazać możliwości rozwijania zainteresowań na wielu uniwersytetach w całym kraju. Materiał obowiązujący na kolejnych etapach Olimpiady został podzielony zgodnie z etapami edukacji w szkołach średnich oraz podzielony na zakresy, tak by wszyscy chętni mogli uczestniczyć w Olimpiadzie.

Zakładamy, że Olimpiada spełni Wasze oczekiwania i będzie miała charakter cykliczny. Zasady organizowania przyszłych edycji będą takie same:

  • Etap I - szkolny, obejmuje test wiedzy przeprowadzony w trybie online, organizowany w szkole macierzystej uczestnika.
  • Etap II - regionalny, obejmuje test wiedzy oraz sesję posterową, przeprowadzane stacjonarnie w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  • Etap III - centralny (ogólnopolski), obejmuje test wiedzy, organizowany stacjonarnie na zamku w Golubiu–Dobrzyniu przez Fundację na Rzecz Edukacji i Nauki im. Anny Wazówny.

Terminy poszczególnych etapów:

  • Etap I szkolny - 10 stycznia 2023 r., godz. 9.00
  • Etap II - 10 marca 2023 r., godz. 10.00
  • Etap III - 25 kwietnia 2023 r., godz. 9.00

Zachęcamy również nauczycieli do zgłaszania swoich pytań, które zostaną wykorzystane w poszczególnych etapach Olimpiady. Swoje propozycje można zgłaszać za pomocą formularza google forms.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem, który zamieszczamy w załączniku.