Wydział Nauk Biologicznych

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych i Koordynatorzy

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej - dr Łukasz Kubera
Pełnomocnik Dziekana ds. Ogrodu Botanicznego - dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek

Koordynator  ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni
Koordynator  ds. Współpracy z Gospodarką - dr Dawid Mikulski
Koordynator  ds. Współpracy ze Szkołami - dr Magdalena Trojankiewicz
Koordynator  ds. Programu Erasmus - dr Małgorzata Śliwinska
Koordynator  ds. Strony Internetowej - dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni
Koordynator  ds. Seminariów Wydziałowych - mgr Iwona Ałtyn
Koordynator  ds. Mediów Społecznościowych - mgr Anna Sobieraj-Betlińska
Koordynator ds. Organizacji BFN - dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek
Koordynatorzy ds. Organizacji Nocy Biologów - dr Marta Małecka-Adamowicz, dr Łukasz Kubera