Wydział Nauk Biologicznych

Pełnomocnicy Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Ewaluacji Działalności Naukowej - dr Łukasz Kubera
Pełnomocnik Dziekana ds. Ogrodu Botanicznego - dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek