Wydział Nauk Biologicznych

Rada Naukowa Wydziału Nauk Biologicznych

 • Dziekan:                        
  dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni
 • Prodziekan ds. Kształcenia
  dr Renata Hoffman

Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni
Wice-Przewodniczący Rady Naukowej: dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni

Członkowie:                        

 • prof. dr hab. Jarosław Burczyk,
 • dr hab. Igor Chybicki, prof. uczelni,
 • dr hab. Ewa Dembowska, prof. uczelni,
 • dr hab. Artur Dzialuk, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. inż. Jan Grajewski,
 • prof. dr hab. Barbara Kieliszewska – Rokicka,
 • prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek,
 • dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni,
 • dr hab. inż. Wiesław Krumrych, prof. uczelni,
 • dr hab. Katarzyna Marcysiak, prof. uczelni,
 • dr hab. Tomasz Marquardt, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. Joanna Moraczewska,
 • dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. uczelni,
 • dr hab. Krystian Obolewski, prof. uczelni,
 • dr hab. Andrzej Oleksa, prof. uczelni,
 • dr hab. Małgorzata Ożgo, prof. uczelni,
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Seniczak,
 • dr hab. Cezary Toma, prof. uczelni,
 • dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek,
 • dr Łukasz Kubera,
 • dr Lucyna Twerd,
 • dr Beata Miklaszewska,
 • mgr inż. Anna Langowska.