Wydział Nauk Biologicznych

Rady Kierunków

Rada kierunku Biologia:

Dr Marta Małecka-Adamowicz – przewodnicząca

Dr hab. Barbara Waldon-Rudzionek, prof. uczelni

Dr inż. Magdalena Kulczyk-Skrzeszewska

Dr Małgorzata Śliwinska

Student – Damian Kalawski (I stopień, II rok)

Student – Wojciech Lipa (II stopień, II rok)

Interesariusz zewnętrzny – Daniel Siewert (Wdecki Park Krajobrazowy)

Rada kierunku Biotechnologia:

Dr Beata Koim-Puchowska – przewodnicząca

Dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. uczelni

Dr Dawid Mikulski

Dr Katarzyna Robaszkiewicz

Dr Magdalena Trojankiewicz

Dr Ryszard Gołda (z głosem doradczym)

Student – Katarzyna Dragun (II stopień, I rok)

Student – Klaudia Rydzkowska (I stopień, II rok)

Interesariusz zewnętrzny – Michał Suchowiecki (Skup Zbóż Produkcja Mąk, Kęsowo)

Rada kierunku Ochrona Środowiska:

Dr Małgorzata Sutkowy – przewodnicząca

Dr hab. Paweł Napiórkowski, prof. uczelni

Dr Łukasz Kubera

Dr Lucyna Twerd

Dr Jolanta Tyburska-Woś

Student – Agata Drąg (I stopień, III rok)

Student – Dominika Skarbek (I stopień, III rok)

Interesariusz zewnętrzny – Justyna Olszewska (Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy)