Wydział Nauk Biologicznych

Władze Wydziału Nauk Biologicznych

Dziekan Wydziału
dr hab. Magdalena Twarużek, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
dr Renata Hoffmann