Wydział Nauk Biologicznych

Usługi

Analizy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn

Pełna lista wykonywanych usług znajduje się na stronie Katedry Fizjologii i Toksykologii.

Analizy DNA drzew na potrzeby wymiaru sprawiedliwości

Katedra Genetyki UKW oferuje wykonanie ekspertyz w zakresie analiz DNA umożliwiających identyfikację osobniczą i ustalenie pochodzenia materiału z drzew leśnych.