Wydział Nauk Biologicznych

Jakość Kształcenia

Ogólne zasady i warunki potwierdzania efektów uczenia się na WNP

Od roku akademickiego 2016/2017 na WNP możliwe jest przyjęcie na studia w trybie potwierdzania efektów uczenia się zgodnie z zapisami Uchwały Senatu UKW Nr 122/2014/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r., Uchwały Senatu UKW Nr 99/2015/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. oraz Uchwały Rady WNP Nr 68/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r. i Uchwały Rady WNP Nr 69/2015/2016 z dnia 10 maja 2016 r.

Potwierdzanie efektów uczenia się możliwe jest na kierunkach: biologia (I i II stopnia), biotechnologia (I i II stopnia) oraz ochrona środowiska (I stopnia).

 

Akty prawne dotyczące procedury potwierdzania efektów uczenia się dostępne są TUTAJ